Mobile version | RSS Feed |
Saturday, January 16, 2021
கோலசுரபியின் புதிய பதிப்பு அறிமுகம்

தமிழர்களின் கலை வடிவான கோலங்களை இணையத்தில் உருவாக்கிக் கொடுக்கும் செயலியாக 2012 ஆம் ஆண்டு கோலசுரபி வெளிவந்தது. பெரிதாக வரைகலை நிபுணத்துவமின...

Monday, January 11, 2021
ஒருங்குறி மாற்றியின் புதிய பதிப்பு

தமிழில் குறியாக்க மாற்றிகள் பல இருந்தாலும் அவற்றில் விடுபட்ட குறியாக்கங்கள் சில இருந்தன. அதற்காக ஓவன் செயலி 2016 இல் வெளிவந்தது. இதையும் கண...

Wednesday, October 28, 2020
எழுத்துப் பிழைகளுக்கான தரவுத்தொகுப்பு

2011 காலக்கட்டத்தில் தமிழ் பிழைதிருத்திக்கான ஆய்வுகளில் ஈடுபடும் போது, கணினி நுட்பங்கள் படிக்க வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் தமிழ் மொழி இலக்கணம் ப...

Wednesday, October 7, 2020
மலையாளம்-தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக் கருவி அறிமுகம்

இந்திய அளவில் ஆங்காங்கே சில எந்திர மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகள் நடைபெற்றுவருகின்றன. அவ்வகையில் உலக மொழிபெயர்ப்பு தினத்தில் " பேச்சி " ...

Saturday, July 18, 2020
மென்சான்றிதழ் நீட்சி அறிமுகம்

ஒரே படத்தின் பின்புலத்தில் தரவுகளை மாறிலிகளாகப் போட்டுப் பல ஒளிப்படங்களை உருவாக்கும் பயனர் செயலி சில மாதங்கள் முன் அறிமுகமாகியிருந்தது . இணை...

Monday, May 25, 2020
மென்சான்றிதழ் செயலி அறிமுகம்

தற்போதைய சூழலில் பல இணையவழிப் பயிலரங்கங்கள் நடக்கின்றன. பங்கேற்பாளர்களுக்கு மென்சான்றிதழும் வழங்கும் முறை உள்ளது. சில செயலிகளில் இத்தகைய சான...